Planning the game

naše výzva je váš růst

PPC reklamy

Nastavujeme, hlídáme, vyhodnocujeme a optimalizujeme. Umíme PPC kampaně v Google Ads, Skliku, Facebooku, nově i LinkedIn i dalších platformách.

PPC je zkratka anglického pay per click a znamená platba za proklik. Platíte jen v momentě, kdy na vaši reklamu návštěvník klikne, ne za samotné zobrazení. Správně nastavená reklama je tak velmi efektivní, dobře měřitelná a umožňuje velmi přesné cílení.

Okamžitý efekt

Na prvních stránkách vyhledávačů během chvíle od spuštění.

Relevantní návštěvníci

Přesné cílení na ty, kteří vědí, co hledají.

Váhající zákazníci

Přesvědčte je pomocí retargetingu.

Víte, za co platíte

Díky přesnému měření a vyhodnocení efektivity.

step by step

Spolupráce

1. krok - konzultace

Cesta za úspěšnou kampaní začíná u vás. Seznámíme se s vaším produktem a cílovou skupinou. Projdeme si spolu vaše představy, vize a cíle.

2. krok - Vytvoření strategie

Koukneme na současné řešení a data nám poví, kudy cesta (ne)vede. Na základě posbíraných dat sestavíme novou strategii, se kterou vás dopodrobna seznámíme.

3. krok - Vyhodnocení

Pravidelně vám budeme posílat report spuštěných kampaní. Na dobré výsledky nehrajeme, cílíme na nejlepší. Proto kampaně neustále vyhodnocujeme a optimalizujeme.

Rádi zrealizujeme i váš projekt